تور مجازی نمای 360
تور مجازی دانشگاه

عکاسی پانوراما و تولید تور مجازی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (نمای 360 درجه از محیط فیزیکی) مناسب برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مهم و پیشرو که دارای امکانات سخت افزاری و محیط فیزیکی مناسب هستند.

عکاسی پانوراما و تولید تور مجازی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (نمای 360 درجه از محیط فیزیکی) مناسب برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مهم و پیشرو که دارای امکانات سخت افزاری و محیط فیزیکی مناسب هستند.